חזון ת"ת "שדה צופים"

אנו מאמינים כי תלמוד תורה "שדה צופים" הוקם על מנת לחנך ולהעמיד דור של תלמידים יראי שמים עובדי ה' הממצים את יכולותיהם בלימודי הקודש רוכשים ידע רב בלימוד החול, מתוך חשיבה עצמאית ויצירתיות. תלמידים העובדים על מידותיהם ובעלי כלים לברר את תפקידם האמיתי והייחודי בעולם הרוח והעשייה מתוך ראיה כלל חברתית. תלמוד תורה "שדה צופים" הוקם על ידי בעלי תשובה וככזה הוא מחוייב לייצר פתרונות חינוכיים איכותיים לכלל ציבור בעלי התשובה. אנו רואים עצמנו כמקימי מודל חינוכי ייחודי וחדשני לבני בעלי התשובה מתוך התייחסות לתפקידם המהותי כחוליה מקשרת בחברה הישראלית. אנו מאמינים כי מודל זה, יוכל להוות השראה לקהילות נוספות של בעלי תשובה בכל רחבי הארץ. עצם היותנו בעלי תשובה מאפשר לנו להיות לא מגזריים ומקבלים את הגוונים השונים של עבודת ה' בכל חלקי החברה הדתית מתוך ראיה רחבה של קבלת השונה והכלתו ומתוך בניית קשר עמוק ופנימי לחלקי החברה שאינם שומרי תורה ומצוות ומתוך הבניית יחס ערכי לחלקים שאינם יהודיים בחברה הישראלית.

הלימוד בשדה צופים

תורה מחוברת לחיים

אפשר להיות ילדים

להכיר את סדר היום היהודי

לימוד הגמרא

מענה לצרכים מיוחדים

התחדשות מתמדת