תלמוד תורה שדה צופים

תורה וקודש שמחוברים לחיים

בתלמוד תורה 'שדה צופים' חשוב לנו לאפשר לתלמידים ילדות שמחה ובריאה המלאה בחוויות מאירות של חיי קודש. אנו מאמינים כי אנו מכינים אותם להיות בני תורה סקרניים ואמיצים היודעים לשאול, לברר, לקחת אחריות ולבחור בדרך שלהם ולגלות את האור הייחודי שלהם בעולם.