בעזרת ה' אחרי חג השבועות נצא לטיול השנתי והכיתות הגבוהות יצאו לרמת הגולן כולל לינת שטח

פרטים יבואו..